Jak Uzyskać Świadczenie Rodzinne w Hiszpanii

Przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych w Hiszpanii zostały gruntowanie zmienione z początkiem roku 2022. Nowe regulacje są znacznie korzystniejsze dla rodzin z niższymi dochodami oraz tych osiągających jedynie dochód minimalny (Ingreso Minimo Vital). Kto i w jakiej sytuacji może ubiegać się o zasiłek? Jakie warunki trzeba spełniać do uzyskania świadczenia rodzinnego?

uzyskanie świadczenia rodzinnego w Hiszpanii

Komu przysługuje świadczenie rodzinne w Hiszpanii?

Świadczenie rodzinne przysługuje w Hiszpanii na dzieci własne lub przysposobione, przed ukończeniem przez nie 18 roku życia, jeśli:

 • Ich rodzice i opiekunowie są rezydentami (czyli legalnie zamieszkują na terytorium Hiszpanii).

Oraz

 • Dochód osiągany przez rodzinę nie przekracza określonego w ustawie limitu.

Rezydentami są osoby zamieszkujące w Hiszpanii, które w ciągu roku nie opuszczają terytorium państwa na dłużej niż 90 dni łącznie. Okres ten może zostać wydłużony w sytuacji nieobecności przekraczającej 90 dni, spowodowanej chorobą. Na terytorium państwa przebywać musi również dziecko, na które przysługuje zasiłek.

Co ważne, prawo hiszpańskie nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy rodzicami biologicznymi, adopcyjnymi ani rodzinami zastępczymi. W każdej z tych sytuacji dzieci traktowane są jednakowo, a kryterium przyznania świadczenia jest warunek zamieszkania na terytorium Hiszpanii oraz dochody rodziny nieprzekraczające ustalonej kwoty maksymalnej.

Ograniczenie dochodowe

Rodziny, w których wychowują się własne lub przysposobione dzieci w wieku niższym niż 18 lat mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli ich dochód nie przekracza ustalonego przez ustawodawcę maksimum. W 2023 roku jest to odpowiednio:

 • 27000 euro rocznie w przypadku rodziny składającej się z dwojga rodziców i jednego dziecka,
 • 32 100 euro rocznie w przypadku rodzin składających się z obojga rodziców i co najmniej dwojga dzieci,
 • 25 700 euro rocznie w przypadku samotnego rodzica z jednym dzieckiem,
 • 30 800 euro rocznie w przypadku samotnego rodzica z co najmniej dwojgiem dzieci.

W przypadku przekroczenia określonych limitów dochodowych, świadczenie rodzinne na dzieci nie przysługuje.

Wysokość świadczenia rodzinnego

Kwota przysługującego świadczenia uzależniona jest od wieku dzieci, na które zostaje ono przyznane. Im niższy wiek dziecka, tym wyższa kwota świadczenia:

 • rodziny z dziećmi w wieku 0-3 lata mogą ubiegać się o zasiłek w wysokości 100 euro miesięcznie na każde z dzieci,
 • na dzieci w wieku 3-6 lat, przyznawane jest świadczenie w wysokości 70 euro,
 • kwota świadczenia na dzieci w wieku 6-18 lat wynosi 50 euro miesięcznie.

Dodatkowe świadczenia rodzinne w przypadku niepełnosprawności

W przypadku rodzin, w których rodzice mają na utrzymaniu dzieci o potwierdzonym stopniu niepełnosprawności, nie stosuje się kryterium dochodowego. O świadczenie mogą ubiegać się również w określonych przypadkach rodzice lub opiekunowie dzieci, które ukończyły 18 rok życia. O świadczenie bez kryterium dochodowego mogą ubiegać się:

 • rodzice dzieci poniżej 18 roku życia, o niepełnosprawności wynoszącej co najmniej 33% (świadczenie wynosi 1000 euro rocznie na dziecko),
 • rodzice dzieci, które ukończyły 18 lat, jeśli stwierdzono niepełnosprawność w 65% (świadczenie wynosi 5012,4 euro rocznie),
 • rodzice dzieci, które ukończyły 18 lat, a ich stopień niepełnosprawności określono na co najmniej 75% (świadczenie wynosi 7519,2 euro rocznie).

Dokumenty niezbędne podczas ubiegania się o świadczenie rodzinne w Hiszpanii

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku rodzinnego w Hiszpanii, powinny złożyć odpowiedni wniosek w centrum zabezpieczenia społecznego, czyli Instituto Nacional de la Seguridad Social. Podczas jego składania, konieczne jest okazanie następujących dokumentów:

 • dowód tożsamości lub paszport,
 • karta pobytu w Hiszpanii,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez urząd skarbowy,
 • książeczka rodzinna lub karta dzieci z tytułu rezydencji w Hiszpanii,
 • zaświadczenie z urzędu miasta, potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców.

Dodatkowo, w przypadku wnioskowania o świadczenie rodzinne na dziecko niepełnosprawne, niezbędne jest przedstawienia dokumentów potwierdzających stan zdrowia dziecka. Należy również pamiętać, że świadczenie to przysługuje jedynie w przypadku nieobjęcia dziecka takim samym lub podobnym świadczeniem w innym kraju Unii Europejskiej.

W sytuacji, gdy na terytorium Hiszpanii przebywa tylko jedno z rodziców, natomiast drugie z rodziców wraz z dziećmi przebywa poza terytorium Hiszpanii, świadczenie nie przysługuje (zgodnie z zasadą wymagającą, aby również miejsce zamieszkania dzieci objętych świadczeniem znajdowało się na terytoriom Hiszpanii).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CostaBlanca24.com - Costa Blanca w Hiszpanii, newsy i informacje.