ubezpieczenie samochodu w hiszpanii

1 posta

Przyjazd samochodem do Hiszpanii

Turyści podróżujący własnymi pojazdami powinni mieć świadomość, że wymagana jest następująca dokumentacja: • prawo jazdy • tymczasowy certyfikat rejestracyjny: ważny jest przez sześć miesięcy i należy ubiegać się po niego w urzędzie celnym. Ubezpieczenie samochodu: Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Andory lub Chorwacji, musisz posiadać polisę ubezpieczeniową wraz z pokwitowaniem płatności, które potwierdzać będzie jej ważność. Jeśli jesteś z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Izraela, Iranu, Maroka, Mołdawii, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Rosji lub Ukrainy, musisz posiadać zieloną kartę – międzynarodowe ubezpieczenie komunikacyjne. Jeśli pochodzisz z kraju, który nie został wymieniony powyżej, powinieneś […]